жүйе жағдайы
Орта температурасы: oC
Бұлттылық: %
Ылғалдылық: %
Қазіргі күн энергиясы: Вт/м2
Жиналған солнечная энергиясы: Вт
Tқмс: oC
Tколлекторлар кіріс: oC
Tколлекторлар шығыс: oC
Tұңғымалар кіріс: oC
Tұңғымалар шығыс: oC